V Trail 3 Municipis Recorreguts : 9.5 Km i 24Km Sta. Margarida de Montbui, Diumenge 16 juny 2019
 V Trail 3 Municipis        Recorreguts : 9.5 Km i 24Km                                          Sta. Margarida de Montbui,              Diumenge 16 juny  2019   

Reglament

Trofeu equips

 

Premi als 3 1ers equips classificats. Es comptabilitzarà el temps dels 3 primers corredors de l'equip en arribar, en les dues distàncies. L'equip que sumi menys temps serà el guanyador, i així pel segon i tercer lloc.

 

Reglament del V TRAIL 3 MUNICIPIS (llarg)

1. El Club Corredors 3 Municipis , amb la col.laboració de l' Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, organitzen el V TRAIL dels 3 Municipis (24Km) , obert a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma.
2. La sortida es donarà a les 8.30h del dia 16 de juny de 2019, amb sortida del complex esportiu Mont aqua (Sta. Margarida de Montbui). Els participants disposaran de 3h30 per a completar el recorregut. Els atletes que arribin després del temps màxim fixat poden no aparèixer a les classificacions de la cursa.
3. El recorregut. 3.1 El TRAIL de 24Km es desenvolupara per camins i corriols. 3.2 L’itinerari estarà marcat amb claretat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment: cinta, rètols, tanques, voluntaris etc.
4. Inscripcions. 4.1 Les inscripcions es realitzaran amb Championchip a través de la página web
www.cursa3municipis.com, o bé directament pel calendari de curses de Championchip. 4.2 No es permet la participació al Trail als menors 16 anys. Els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor legal. 4.3 La inscripció es tancarà 3 dies abans de la cursa, o bé si s'esgoten els dorsals previstos. Excepcionalment, l’organització podrá permetre la inscripció fins el mateix dia de la cursa. 4.4 El preu de la inscripció será: -Trail 24km: 20 €  A aquest preu, per qui no tingui xip en propietat, caldrà afegir 2€ pel lloguer del xip. 4.5 La inscripció inclou bossa del corredor, amb samarreta tècnica. 4.6 El dorsal i el xip s’hauran de recollir el dia i horari que estableixi l’organització. 4.7 Un cop formalitzada la inscripció l’organització no retornarà l’import de la mateixa en cap cas.
5. Categories. S’estableixen les següents categories: - Absoluta masculina  i femenina, i. Categoria Veterans (>50 anys) .
6. Trofeus. 6.1  Rebran trofeu els tres primers atletes de cada categoria. Trofeu als 3 primers equips classificats( sumant les dues distàncies). Premi a l'equip més nombrós
7. Cronometratge i control. 7.1 El control i cronometratge de les curses es farà mitjançant el sistema Championchip. 7.2 La utilització del xip será obligatòria per a tots els participants. 7.3 Al finalitzar la cursa caldrà retornar el xip de lloguer a l’organització. 7.4 Al llarg del recorregut hi haurà punts de control de pas dels corredors. 7.5 Cada participant ha de dur el xip que li ha estat assignat i no cap altre. Qualsevol participant que dugui un xip que no li correspongui será desqualificat, així com el que dugui més d’un xip.
8. Dorsals. 8.1 El dorsal haurà d’estar sempre visible, col.locat a la part anterior del tronc i sense cap tipus de manipulació. Qui no el dugui en aquestes condicions podrá ser desqualificat. 8.2 Tots els participants han de presentar el DNI o un altre document identificatiu en el moment de recollir el dorsal. 8.3 En el moment del lliurament del dorsal, els participants rebran la bossa del corredor.
9. Seguretat i serveis. 9.1 Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut. Serà obligació dels participants del Trail de 24Km un bidó amb aigua, i recomanable un telèfon mòbil.  9.2 Hi haurà zones d’avituallament al llarg del recorregut i a l’arribada. 9.3 L’organització podrá obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut.
10. Desqualificacions i reclamacions. 10.1 Qualsevol participant que no recorri la totalitat del circuit corresponent, tot escurçant la longitut total del mateix, será desqualificat. L’organització també desqualificarà a qui no passi per un punt de control. 10.2 Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova; així com el participant que mostri una actitut inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. 10.3 Qualsevol atleta desqualificat de la cursa pels motius esmentats, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sense dorsal i sota la seva responsabilitat. 10.4 Les reclamacions es faran per escrit a l’Organització de la cursa durant els 30 minuts posteriors de l’arribada a meta. La decisió de l’Organització és inapel.lable.
11. Altres. 11.1 L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi. 11.2 Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’Organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins hi tot anul.lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció. 11.3 L’Organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers.
12. Drets d’imatge i tractament dades personals. 12.1 El sol fet d’inscriure’s al III TRAIL dels 3 Municipis 24 i 9 Km, autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a utilizar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podrán figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el periode màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractacts en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el período previst. 12.2 El participant autoritza expressament, a la Comissió organitzadora, l’ús de les dades obtingudes a través de la inscripció a la Cursa a efectes de la gestió de la mateixa així com per informar-lo de furtures edicions o altres esdeveniments organitzats i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de carácter personal; tanmateix consenteix expressament, que les dades personals , siguin comunicades a l’entitat asseguradora, amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte de seguros en el que vostè consta com assegurat, amb objecte de donar cobertura als accidents i lesions que puguin produir-se a la pràctica esportiva. L’informem que dites dades personals serán incorporades a un fitxer propietat de l’asseguradora amb l’objecte de procedir a l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així com per a gestionar adequadament les prestacions que poguessin derivar-se de la mateixa i, en el seu cas, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. 12.3 També autoritza la publicació de les dades que apareixen a les classificacions de la cursa publicades al lloc de la competició, al web de la cursa, o en mitjans informatius que donin cobertura informativa a l’esdeveniment. 12.4 Vostè autoritza a registrar les dades facilitades a fitxers automatitzats, el responsable/ responsables i destinatari será l’organització. El dret d’accés, rectificació i cancel.lació de les dades personals així com el d’oposició a rebre información comercial podrán ser exercits dirigint-se al Club Corredors 3 Municipis; Ctra. BV-2131  Km 12  08787- Orpí. 12.5 La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot alló que no hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament será resolta de manera inapel.lable per l’organització, en primera instancia aplicant aquest reglament, i finalment segons el criteri d l’organització.

 

Reglament del V TRAIL 3 MUNICIPIS (curt)

1. El Club Corredors 3 Municipis , amb la col.laboració de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, organitza el  TRAIL 3 MUNICIPIS (recorregut curt), obert a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma.
2. La sortida es donarà a les 9.00h del dia 16 de juny de 2019, amb lloc de sortida a complex esportiu Mont Aqua (Sta. Margarida de Montbui). Els participants disposaran de 2.00 hores per a completar el recorregut. Els atletes que arribin després del temps màxim fixat poden no aparèixer a les classificacions de la cursa.
3. El recorregut. 3.1 El TRAIL 3 MUNICIPIS de 9.5 Km es desenvolupara per camins i corriols. 3.2 L’itinerari estarà marcat amb claretat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment: cinta, rètols, tanques, voluntaris etc.
4. Inscripcions. 4.1 Les inscripcions es realitzaran amb Championchip a través de la página web www.cursa3municipis.com, o bé directament pel calendari de curses de Championchip. 4.2 No es permet la participació al Trail als menors 16 anys. Els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització del seu pare, mare o tutor legal. 4.3 La inscripció es tancarà 3 dies abans de la cursa, o bé si s'esgoten els dorsals previstos. Excepcionalment, l’organització podrá permetre la inscripció fins el mateix dia de la cursa. 4.4 El preu de la inscripció será: 14€. A aquest preu, per qui no tingui xip en propietat, caldrà afegir 2€ pel lloguer del xip. 4.5 La inscripció inclou bossa del corredor. 4.6 El dorsal i el xip es podran recollir el mateix dia de la cursa dintre l'horari que estableixi l’organització. 4.7 Un cop formalitzada la inscripció l’organització no retornarà l’import de la mateixa en cap cas.
5. Categories. S’estableixen les següents categories: - Absoluta masculina  i femenina, i veterans (a partir de 50 anys). 
6. Trofeus. 6.1 Rebran trofeu els 3 primers atletes de cada categoria.
7. Cronometratge i control. 7.1 El control i cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema Championchip. 7.2 La utilització del xip será obligatòria per a tots els participants. 7.3 Al finalitzar la cursa caldrà retornar el xip de lloguer a l’organització. 7.4 Al llarg del recorregut hi haurà punts de control de pas dels corredors. 7.5 Cada participant ha de dur el xip que li ha estat assignat i no cap altre. Qualsevol participant que dugui un xip que no li correspongui será desqualificat, així com el que dugui més d’un xip.
8. Dorsals. 8.1 El dorsal haurà d’estar sempre visible, col.locat a la part anterior del tronc i sense cap tipus de manipulació. Qui no el dugui en aquestes condicions podrá ser desqualificat. 8.2 Tots els participants han de presentar el DNI o un altre document identificatiu en el moment de recollir el dorsal. 8.3 En el moment del lliurament del dorsal, els participants rebran la bossa del corredor.
9. Seguretat i serveis. 9.1 Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut.  9.2 Hi haurà zones d’avituallament a mig recorregut i a l’arribada. 9.3 L’organització podrá obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut.
10. Desqualificacions i reclamacions. 10.1 Qualsevol participant que no recorri la totalitat del circuit corresponent, tot escurçant la longitut total del mateix, será desqualificat. L’organització també desqualificarà a qui no passi per un punt de control. 10.2 Tanmateix serà desqualificat qualsevol participant que hagi comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova; així com el participant que mostri una actitut inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. 10.3 Qualsevol atleta desqualificat de la cursa pels motius esmentats, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sense dorsal i sota la seva responsabilitat. 10.4 Les reclamacions es faran per escrit a l’Organització de la cursa durant els 30 minuts posteriors de l’arribada a meta. La decisió de l’Organització és inapel.lable.
11. Altres. 11.1 L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, l’horari o qualsevol altra circumstància de la cursa si ho considera oportú i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes que justifiquin el canvi. 11.2 Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’Organització es reserva el dret d’ajornar-la o fins hi tot anul.lar-la, per aquesta causa, si ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o part de la prova, no obligarà a l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció. 11.3 L’Organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o que aquests puguin ocasionar a tercers.
12. Drets d’imatge i tractament dades personals. 12.1 El sol fet d’inscriure’s al TRAIL nocturn la Tossa, autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a utilizar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podrán figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el periode màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractacts en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el período previst. 12.2 El participant autoritza expressament, a la Comissió organitzadora, l’ús de les dades obtingudes a través de la inscripció a la Cursa a efectes de la gestió de la mateixa així com per informar-lo de furtures edicions o altres esdeveniments organitzats i d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de carácter personal; tanmateix consenteix expressament, que les dades personals , siguin comunicades a l’entitat asseguradora, amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte de seguros en el que vostè consta com assegurat, amb objecte de donar cobertura als accidents i lesions que puguin produir-se a la pràctica esportiva. L’informem que dites dades personals serán incorporades a un fitxer propietat de l’asseguradora amb l’objecte de procedir a l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta, així com per a gestionar adequadament les prestacions que poguessin derivar-se de la mateixa i, en el seu cas, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. 12.3 També autoritza la publicació de les dades que apareixen a les classificacions de la cursa publicades al lloc de la competició, al web de la cursa, o en mitjans informatius que donin cobertura informativa a l’esdeveniment. 12.4 Vostè autoritza a registrar les dades facilitades a fitxers automatitzats, el responsable/ responsables i destinatari será l’organització. El dret d’accés, rectificació i cancel.lació de les dades personals així com el d’oposició a rebre información comercial podrán ser exercits dirigint-se al Club Corredors 3 Municipis; Ctra. BV-2131  Km 12  08787- Orpí. 12.5 La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Tot alló que no hi sigui establert, així com qualsevol incidència no prevista en aquest reglament será resolta de manera inapel.lable per l’organització, en primera instancia aplicant aquest reglament, i finalment segons el criteri d l’organització.
 

Contacte - Contacto

CLUB CORREDORS 3 MUNICIPIS

Cal Tino, s/n Ctra. BV-2131 Km. 12
08787 ORPÍ (Anoia)

(Barcelona)

Telèfon: Teléfono:

+34 607 994 106 Quim

 +34 610 276 524 Josep Ramon

Xarxes socials   Redes Sociales

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Joaquim Vich Enrich